Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Konec prvního měsíce v roce přináší i jednu důležitou povinnost nejen pro nové majitele nemovitostí. A tou je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve známou jako daň z nemovitosti).

Přestože se žádné zásadní změny pro rok 2019 nekonají, mnozí se s formulářem setkávají nyní poprvé a určitě uvítají rady, do kdy je třeba modrý formulář podat a kdo musí tuto povinnost splnit.

Koho se povinnost týká

Kdo tedy musí podat daňové přiznání? „Především ti, kteří v loňském roce nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Povinnosti vyplnit daňový formulář se však nevyhnou ani ti, kteří na již dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně,“ připomíná Petra Horáková Krištofová, webmasterka portálu Hypokalkulačka.cz. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. I část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.

Ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podávat přímo daňové přiznání. Pak stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou oznámení v písemné podobě. Kdo se z podobných důvodů některé nemovitosti zbavil, ale v tom samém kraji vlastní ještě jinou nemovitost, musí podat takzvané dílčí daňové přiznání.
Kdo přiznání podávat nemusí

Všichni, kteří již v minulosti daňové přiznání podali, a od té doby se u jejich nemovitosti nic nezměnilo, se znovu přiznávat nemusí, týká se jich pouze povinnost daň zaplatit. Ale to až do konce května, přičemž částku oznámí finanční úřad majiteli nemovitosti sám. Pokud se změní místní koeficient, který určuje obec či se změní ceny půdy, ať už díky novele či změně vyhlášky, zohlední to finanční úřad přímo u výpočtu daně a podávat nové daňové přiznání není třeba.

Termín pro podání přiznání

Do kdy se musíte přiznat? Modrý formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2019, letos připadá tento den na čtvrtek. Delší lhůtu však mají ti majitelé nemovitostí, u kterých sice došlo ke změně v loňském roce, ale zápis do katastru bude proveden až v roce letošním. Ti pak musí daňový formulář odevzdat nejpozději do tří měsíců po měsíci, ve kterém byl zápis do katastru proveden.

A pozor, za pozdní podání či opomenutí povinnosti hrozí pokuty. Jestli však stihnete podat daňové přiznání do pěti dnů po termínu, vyváznete bez sankce. Bez rizika pokut tak lze letos přiznání podat ještě 7. února. Poslední den však musíte na finanční úřad sami, počítá se totiž den doručení úřadu nikoli datum poslání. Když to nestihnete, čeká na vás pokuta ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % vyměřené daně a nejvýše 300 tisíc korun. Pokud však takto vypočítaná pokuta nedosáhne 200 korun, správce vám ji nepředepíše.

A pokud daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nepodáte vůbec, musíte počítat s tím, že vás to bude stát minimálně pětistovku. Na polovinu se pokuta sníží v případě, že tiskopis podáte do 30 dnů po termínu a zároveň nemáte u finančního úřadu žádné prodlení s jinou povinností.

Většina lidí si může vybrat, jakým způsobem přiznání podat, jestli na papírovém modrém formuláři, či v elektronické podobě. Ale pozor, kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí podat i toto daňové přiznání pouze elektronicky. Nejjednodušší je využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), která zkontroluje i formální správnost vyplněného formuláře. Až do předloňského roku navíc v případě, kdy toto majitel nemovitosti nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2 000 korun.

Finanční správa nicméně v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Mezi taková podání patří i daň z nemovitých věcí.

Jak a do kdy se daň z nemovitých věcí platí

Jak již bylo výše uvedeno, na zaplacení daně máte ještě čas. A to konkrétně do 31. května, nejpozději týden před termínem byste měli dostat informaci kolik zaplatit tradičně daňovou složenkou. Na tom se letos nic nemění, stejně tak zůstává v platnosti fakt, že u koho přesáhne daňová povinnost 5 000 korun, může ji rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak musí uhradit do konce listopadu.

Daň můžete zaplatit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou na poště, od roku 2016 i přes SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva). Kdo chce zaplatit daň prostřednictvím SIPO, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení je třeba doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Jestli vlastníce více nemovitostí v jednom kraji, budete platit daň dohromady za celý kraj. Kdo vlastní nemovitosti na území více krajů, bude podávat přiznání a platit daň za každý kraj zvlášť.

Informace o výši daně si můžete nechat poslat na e-mail

Už třetí rok můžete využít novinku ve způsobu poslání oznámení. Kdo platí daň převodem z účtu, může požádat o zaslání informací pro platbu daně na e-mail. Netýká se těch majitelů nemovitostí, kteří si nastavili placení přes SIPO. Údaje zaslané na e-mail (v PDF) budou obdobné jako na alonži složenky, tedy stanovená daň, výše nedoplatku/přeplatku, údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Kdo má o službu zájem, vyplní Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem a podá ji na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března 2019. Pak již nedostane do schránky složenku, ale informace k platbě pouze do e-mailu (lze uvést pouze jednu e-mailovou adresu). Kdo vlastní nemovitosti ve více krajích, bude muset podat žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Za den splatnosti se považuje den, kdy příslušný finanční úřad obdrží peníze na účet. V případě zpoždění začínají od pátého dne po splatnosti nabíhat úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 15,75 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 korun.