Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Teplice - 1 000 000 Kč | 1,74%, Praha 5 - 4 700 000 Kč | 2,09%, Praha 1 - 5 900 000 Kč | 2,05%, Jihlava - 950 000 Kč | 1,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Káraný - 500 000 Kč | 2.09%, Č. Budějovice -  3 950 000 Kč | 1,99%, Praha 7 - 1 200 000 Kč | 1,94%, Brno - 5 440 000 Kč | 1,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Hypoteční slovník

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Výraz Definice
Anuitní splátka

Měsíční splátka hypotečního úvěru, která se skládá ze splátky jistiny a úroků.

Asociace hypotečních makléřů (AHM)

Profesní sdružení renomovaných hypotečních makléřů.

Bonita

Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy. 

Brokerindex

Hodnotí vývoj cen hypoték zprostředkovaných vybranými hypotečními makléři, členy Asociace hypotečních makléřů (AHM).

Budoucí kupní smlouva

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují uzavřít za určitých podmínek smlouvu kupní. 

Cena hypotečního úvěru

Celková  částka, kterou klient zaplatí za půjčené prostředky za celou dobu trvání  úvěru.

Čerpání úvěru

Použití peněžních prostředků z úvěru ke sjednanému účelu po splnění podmínek úvěrové smlouvy na základě žádosti klienta; úvěr může být čerpán jednorázově (např. koupě) nebo postupně (např. výstavba).

Česká národní banka

ČNB je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 

Degresivní splácení

Hypoteční splátky (hyposplátky)  jsou největší na začátku splácení úvěru a postupem času klesají.

Dluhová služba

Vyjadřuje poměr všech splátek klienta vůči jeho celkovým příjmům (např. čistý příjem činí 40.000,-- Kč; splátky úvěrů jsou 10.000,-- Kč; dluhová služba je 25 %).

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna bance (věřiteli) splatit poskytnutý úvěr včetně případných sankcí.

Finanční úřad

Finanční úřad vykonává správu daní, vybírá daně, kontroluje dodržování povinností dle zákona o účetnictví, potvrzuje daňová přiznání, vydává potvrzení o bezdlužnosti atd.

Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby je období, po které platí sjednaná úroková sazba mezi bankou a klientem (např. 1, 3, 5 a více let).

Geometrický plán

Návrh změny záznamů v katastru nemovitostí vyjádřený graficky s vyčíslením výměr pozemků po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů;

Hypoindex

Hypoindex serveru FINCENTRUM hodnotí vývoj cen hypoték v čase.