Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Hypoteční slovník

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Výraz Definice
Hypoteční kalkulačka

Nástroj, který umožňuje spočítat splátky hypotéky při dané úrokové sazbě. Hypokalkulačka.cz nabízí jednoduchou hypoteční kalkulačkusrovnávací hypoteční kalkulačkuhypoteční kalkulačku rok po roce a kalkulačku bonity.

Hypoteční makléř

Zprostředkovatel hypotečních úvěrů, který pracuje makléřským stylem – tedy nabízí hypoteční produkty ideálně všech bank (nikoliv pouze jedné, dvou či tří bank).

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr jištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR, může být poskytnut jako účelový nebo neúčelový.

Hypotéka bez příjmu

Zvláštní druh hypotečního úvěru, kdy se bonita bance prokazuje velice zjednodušeným způsobem, anebo vůbec.

Jistina

Jistina představuje výši dluhu, ze které se počítá úrok. Jistina je součástí anuitní splátky, tzn. po každé anuitní splátce dochází k jejímu snížení.

Katastrální mapa

Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu s aktuálním stavem v terénu.

Katastrální úřad

Státní orgán, který mimo jiné vede evidenci nemovitostí na území ČR.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně - prodávajícímu - vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně - kupujícímu - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

List vlastnictví

Nebo-li výpis z katastru nemovitostí - dokládá vlastnictví a věcná práva a břemena vážící se k nemovitosti.

LTV

Z anglického "Loan to Value". Je poměrem výše úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti (hodnota nemovitosti 1 mil Kč; úvěr 900 tis. Kč; LTV = 90 %).

Mimořádná splátka

Splátka, kterou lze částečně nebo zcela splatit hypoteční úvěr mimo pravidelné měsíční anuitní splátky.

Návrh na vklad zástavního práva

Návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vklad zástavního práva do katastru nemovitostí je podmínkou jeho vzniku.

Návrh na vlkad

Návrhem se rozumí  žádost účastníka smlouvy (fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby) o vklad příslušného práva k nemovitosti do příslušného katastru.

Nemovitost

Pojem nemovitost vymezuje občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) v § 119 tak, že "nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem".

Notářský zápis o uznání dluhu

Notářským zápisem uznává klient svůj dluh vůči věřiteli - bance;