Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Hypoteční slovník

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Výraz Definice
Žádost o úvěr

Formulář banky, který slouží k získání potřebných údajů o žadateli nebo žadatelích o úvěr a o financovaném záměru. Každá banka má vlastní formulář takové žádosti.

Zajištění úvěru

K zajištění úvěru patří veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení pohledávky banky z úvěru.

Zástavce

Zástavcem je vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru. Zástavce podepisuje zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Zástavní hodnota nemovitosti

Hodnota nemovitosti stanovená bankou na základě odhadu nemovitosti dodaného odhadcem.

Zástavní právo k nemovitosti

Zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zastavené nemovitosti.

Zástavní právo k pohledávce ze životního pojištění

Zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zástavy pohledávky pojistného plnění ze životního pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta.