Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Hypoteční slovník

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Výraz Definice
Objekt úvěru

Nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům).

Odhad ceny nemovitosti

Ocenění nemovitosti znalcem, který je akceptován danou bankou. Tento odhad je podkladem pro stanovení zástavní hodnoty nemovitosti bankou.

Ohlášení stavby

Ohlášení učiněné stavebníkem příslušnému stavebnímu úřadu, na základě kterého je stavebník po vyslovení souhlasu stavebního úřadu oprávněn zahájit realizaci stavby.

Orientační propočet

Předběžná kalkulace úrokové sazby, měsíční splátky a bonity žadatele o úvěr, kterou provádí hypoteční expert (makléř, pracovník banky). Veškeré orientační propočty si můžete provést na našich hypotečních kalkulačkách.

Osoba blízká

Příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel.

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná.

p.a.

Z latinského slova "per annum" - znamená roční; p.a. se uvádí v souvislosti s úrokovou sazbou.

Plomba

Plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva); na listu vlastnictví je změna označena jako "P".

Pojištění nemovitosti

Každá nemovitost, která u hypotečního úvěru slouží jako zástava, musí být pojištěna proti živelným rizikům, a to na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění z této pojistky postačilo na uvedení dané nemovitosti do původního stavu.

Pojištění o příjmu

Tiskopis banky, který žadatel prokazující příjmy ze zaměstnání předkládá zaměstnavateli k vyplnění. Každá banka má vlastní tiskopis.

Potvrzení o zaplacených úrocích

Potvrzení vydává banka jednou ročně, vždy po uplynutí kalendářního roku pro účel přiznání dani z příjmů; potvrzení obsahuje sumu zaplacených úroků z hypotečního úvěru.

Předčasné splacení úvěru

Splacení úvěru mimo sjednaný termín splátky.Předčasné splacení úvěru (umoření) banky sankcionují, často ve výši nesplacených úroků.

Předkupní právo

Věcné právo k nemovitosti vkládané do katastru nemovitostí ve prospěch oprávněné osoby; v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této oprávněné osobě.

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky je umoření staré hypotéky novou hypotékou. Lidé k refinancování hypotéky přistupují z mnoha důvodů. Nejčastějším je získání nižší úrokové sazby, než jakou jim nabídla po skončení fixace stávající banka.

Rozestavěná budova

Budova, která je v takovém stupni rozestavěnosti, že může být zapsána do katastru nemovitostí, ale které dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční.