Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Je tu leden a s ním jedna důležitá povinnost pro nové majitele nemovitostí. Tou je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Do kdy modrý formulář podat a co je letos nového?

Koho se povinnost týká 

Kdo musí podat daňové přiznání? „Především ti, kteří v loňském roce nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Povinnosti vyplnit daňový formulář se však nevyhnou ani ti, kteří na již dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali,“ popisuje Petra Horáková Krištofová, webmasterka portálu Hypokalkulačka.cz. „Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. I část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.
Oznámení finančnímu úřadu se nevyhnou ani ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Kdo se z podobných důvodů některé nemovitosti zbavili, ale v tom samém kraji vlastní ještě jinou nemovitost, musí podat takzvané dílčí daňové přiznání.

hypoteční kalkulačka

A dobrá zpráva pro ty, kteří již v minulosti daňové přiznání podali, a od té doby se u jejich nemovitosti nic nezměnilo. Ti se přiznávat znovu nemusí, týká se jich pouze povinnost daň zaplatit. Ale to až do konce května, přičemž částku oznámí finanční úřad majiteli nemovitosti sám. Pokud se změní místní koeficient, který určuje obec (podle údajů Finanční správy by se letos koeficienty měnit neměly), nebo se změní ceny půdy, zohlední to finanční úřad přímo u výpočtu daně a podávat nové daňové přiznání není třeba.

Termín pro podání přiznání

Do kdy se musíte přiznat? Modrý formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2017, letos připadá tento den na úterý. Delší lhůtu však mají ti majitelé nemovitostí, u kterých sice došlo ke změně v loňském roce, ale zápis do katastru bude proveden až v roce letošním. Ti pak musí daňový formulář odevzdat nejpozději do tří měsíců po měsíci, ve kterém byl zápis do katastru proveden.
A pozor, za pozdní podání či opomenutí povinnosti hrozí pokuty. Jestli stihnete podat daňové přiznání do pěti dnů po termínu, vyváznete bez sankce. Poslední den však musíte na finanční úřad sami, počítá se totiž den doručení úřadu nikoli datum poslání. Když to nestihnete, čeká na vás pokuta ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % vyměřené daně a nejvýše 300 tisíc korun. Pokud však takto vypočítaná pokuta nedosáhne 200 korun, správce vám ji nepředepíše.

A pokud daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nepodáte vůbec, musíte počítat s tím, že vás to bude stát minimálně pětistovku. Na polovinu se pokuta sníží v případě, že tiskopis podáte do 30 dnů po termínu a zároveň nemáte u finančního úřadu žádné prodlení s jinou povinností.

A ještě jedno důležité upozornění. Kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí podat i toto daňové přiznání pouze elektronicky. Nejjednodušší je využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), která zkontroluje i formální správnost vyplněného formuláře. Jedinou výjimkou je podání dílčího daňového přiznání, které je možné podávat pouze v papírové podobě, protože zde správce daně nestanovil formát a strukturu datové zprávy.

Jak a do kdy se daň z nemovitých věcí platí

Jak již bylo výše uvedeno, na zaplacení daně máte ještě čas. A to konkrétně do 31. května, nejpozději týden před termínem byste měli dostat informaci kolik zaplatit tradičně daňovou složenkou. Na tom se letos nic nemění, stejně tak zůstává v platnosti fakt, že u koho přesáhne daňová povinnost 5 tisíc korun, může ji rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak musí uhradit do konce listopadu.
Daň můžete zaplatit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou na poště, od loňského roku nově i přes SIPO (Více jsme psali zde).
Jestliže vlastníce více nemovitostí v jednom kraji, budete platit daň dohromady za celý kraj. Kdo vlastní nemovitosti na území více krajů, bude podávat přiznání a platit daň za každý kraj zvlášť.

hypoteční kalkulačka

Novinka: informace o výši daně na e-mail

Přece jen jedna novinka se letos objevila. A to ve způsobu poslání oznámení. Kdo platí daň převodem z účtu, může požádat o zaslání informací pro platbu daně na e-mail. Netýká se těch majitelů nemovitostí, kteří si nastavili placení přes SIPO. Údaje zaslané na e-mail (v PDF) budou obdobné jako na alonži složenky, tedy stanovená daň, výše nedoplatku/přeplatku, údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Kdo má o službu zájem, vyplní Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem a podá ji na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března 2017. Pak již nedostane do schránky složenku, ale informace k platbě pouze do e-mailu (lze uvést pouze jednu e-mailovou adresu). Kdo vlastní nemovitosti ve více krajích, bude muset podat žádost na každý finanční úřad zvlášť.

 Zeptat se makléře