Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Nejenom omezení 100 % hypoték, ale také další novinka vytáhne lidem více peněz z vlastní kapsy. Už za pár dnů, konkrétně 1. listopadu, začne platit novela, která upravuje povinnost hradit daň z nemovitých věcí.

Bude ji muset povinně platit kupující. Což pro ty, kteří budou chtít financovat své bydlení hypotékou, znamená bohužel další výdaj navíc.

Podle doposud platné právní úpravy je daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohou zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. „V případech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, je poplatníkem daně převodce.  Novela zákona jednoznačně zavádí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel (kupující),“ upozorňuje Linda Paterová z Generálního finančního ředitelství a dodává, že tím dojde ke zjednodušení správy daně a zároveň zrušení institutu ručení.

hypoteční kalkulačka

Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu a pro určení, kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.

Co to znamená? Pokud stihnete doručit kupní smlouvu na katastrální úřad do 31. října 2016, budou platit stará pravidla – tedy, když se nedohodnete jinak, daň platí prodávající a kupující je ručitelem. Novela se dotkne všech kupních smluv, které budou doručeny na katastrální úřad počínaje 1. listopadem 2016.

Novinka komplikuje hypotéku

Jestli chcete financovat bydlení pomocí hypotéky, budete si muset našetřit navíc i peníze na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. „Ze zákona je totiž hypoteční úvěr poskytován jen na nákup samotné nemovitosti, tedy na částku, která odpovídá odhadní ceně. Z této ceny pak banky určují příslušné LTV,“ vysvětluje Petra Horáková Krištofová, webmasterka portálu Hypokalkulačka.cz.

Pro žadatele o hypotéku to tedy znamená uhradit z vlastní kapsy nejenom minimálních pět procent z odhadní ceny nemovitosti, ale také daň ve výši čtyř procent. Například, když si vezmeme, že většinou si lidé berou hypotéku na 85 % hodnoty nemovitosti (LTV), musí u bytu za dva miliony korun, dát ze svého kromě 300 tisíc korun (banka v tomto případě půjčí 1,7 milionu korun) ještě navíc 80 tisíc korun finančnímu úřadu za daň z nemovitých věcí. O podrobnostech se informujte u hypotečního makléře, který vám rád a zdarma vypočítá, kolik peněz budete muset vydat ze svého a doporučí vám ten pro vás nejvhodnější hypoteční úvěr.

Do nového bez daně?

Daňová novinka se dotýká osvobození od daně při prvním úplatném nabytí nové stavby rodinného domu nebo bytové jednotky. Pojmem „nové“ se budou nyní rozumět pouze dokončené nebo užívané rodinné domy či bytové jednotky, nikoliv již stavby a jednotky rozestavěné. S tím souvisí i počítání pětileté lhůty, po kterou je první úplatný převod osvobozen. „Zatímco dříve se lhůta počítala od data, kdy stavební zákon umožňoval stavbu nebo jednotku užívat, nyní se počátek této lhůty počítá od data jejich dokončení, nebo od data začátku jejich užívání, podle toho, co nastane dříve,“ říká Jana Melicharová ze společnosti KODAP. To se dotkne například bytů, které jsou sice nové, ale pět let po jejich dokončení se je nepodařilo prodat. V takovém případě již bude jejich prodej dani z nabytí nemovitých věcí podléhat.

hypoteční kalkulačka

Výjimka pro spolky či nadace

Nově budou od daně osvobozeny nemovitosti nabyté při přeměnách všech právnických osob jako například spolků či různých nadací. Doposud se úleva týkala pouze obchodních korporací. To ale nebude platit při převodu jmění obchodní společnosti nebo družstva na společníka. „Co se týče základu daně, rozšiřuje se použití směrné hodnoty u pozemků, na nichž není trvalý porost nebo stavba. Nově lze pro tyto pozemky směrnou hodnotu použít, i když na nich budou pouze náletové dřeviny nebo živý plot; připouští se také stavby typu oplocení nebo malé zpevněné plochy do 25 m2,“ dodává Jana Melicharová.

 Zeptat se makléře